Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Κορινθίας |

Διεύθυνση: Περιάνδρου 56, Πόλη: Κόρινθος, Τ.Κ.: GR-201 00
fax: +30 27410 27989, Τηλέφωνα: +30 27410 28674