ΚΕΚ Διάσταση - Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Εταιρεία

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-115 24
fax: +30 210 6920082, Τηλέφωνα: +30 210 6985820