ΔΗΜΗΤΡΑ - Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. | Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Διεύθυνση: Φερρών 16, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-104 34
fax: +30 210 8838544, Τηλέφωνα: +30 210 8838540