Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών | Ένωση

Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-106 71
fax: +30 210 3616464, Τηλέφωνα: +30 210 3604815-9, +30 210 3602411