Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) | Ένωση

Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-106 71
fax: +30 210 3622320, Τηλέφωνα: +30 210 3387104