Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) | Κέντρο Ερευνών

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Ελλάδα, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-106 81
fax: +30 210 3898079, Τηλέφωνα: +30 210 3898000