Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Ε.Π.Ε | Εταιρεία

Διεύθυνση: Αβέρωφ 34 Α, Πόλη: N. Ιωνία, Τ.Κ.: GR-142 32
fax: +30 210 2587385, Τηλέφωνα: +30 210 2587387