ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ | Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1Α και Κυβέλης, ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-106 82
fax: 210 8258508, Τηλέφωνα: 210 8258500