Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε. | Εταιρεία

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-105 57
fax: 210 5222743, Τηλέφωνα: 210 5201611