ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ | Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διεύθυνση: Κολοκυνθούς 23, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-104 36
fax: +30 210 5202527, Τηλέφωνα: +30 210 5202500