Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Πανεπιστήμιο

Διεύθυνση: Σταδίου 5, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-105 62
fax: +30 3689450, Τηλέφωνα: +30 210 3689385, +30 210 3689384