Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) |

Διεύθυνση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-111 43
fax: +30 210 2531879, Τηλέφωνα: +30 210 2599421