ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ | Ερευνητικό Κέντρο

Διεύθυνση: Κορνάρου 2, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-105 63
fax: +30 210 3311338, Τηλέφωνα: +30 2103252189, +30 210 3244930