Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών | Εταιρεία

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, Πόλη: Αργυρούπολη, Τ.Κ.: GR-164 52
fax: +30 210 9644330, Τηλέφωνα: +30 210 9622290