Αναπηρία Τώρα | Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 30, Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: GR-546 36
fax: +30 2310 968178, Τηλέφωνα: +30 2310 211915