ΕΡΤ Α.Ε. | Οργανισμός δημοσίου

Διεύθυνση: Μεσογείων 432, Πόλη: Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: GR-153 42
fax: +30 210 6390652, Τηλέφωνα: +30 210 6066000, +30 210 6395460