ΔΕΑΔΑ - Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης | Άλλο

Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27, Πόλη: Αργυρούπολη, Τ.Κ.: GR-164 52
fax: +30 210 9967574, Τηλέφωνα: +30 210 9934619-20