Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Πανεπιστήμιο

Διεύθυνση: Κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Πόλη: Ιλίσια, Τ.Κ.: GR-157 84
fax: +30 210 7275191, Τηλέφωνα: +30 210 7275181, +30 210 7275154