ΙΔΕΑΣΙΣ ΕΠΕ | Εταιρεία

Διεύθυνση: Αντωνίου 12, Πόλη: Χαλκίδα, Τ.Κ.: GR-341 00
fax: +30 22210 61205, Τηλέφωνα: +30 22210 61200