Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Διεύθυνση: Ακαδημίας 61, Ελλάδα, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-106 79
fax: +30 210 3387424, Τηλέφωνα: +30 210 3387422