Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | Υπουργείο

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR- 151 80
fax: , Τηλέφωνα: +30 210 3442000