Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών | Ερευνητικός και Τεχνολογικός Φορέας

Διεύθυνση: Κτίριο Δ. Μαρίτσας, Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Πόλη: Ρίον, Τ.Κ.: GR-265 00
fax: +30 2610 960490, Τηλέφωνα: +30 2610 960300


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: EduTubePlus