Ελληνογερμανική Αγωγή | Ιδιωτικό Σχολείο

Διεύθυνση: Δημητρίου Παναγέα, Πόλη: Παλλήνη Αττικής, Τ.Κ.: GR-153 51
fax: +30 210 6032554, Τηλέφωνα: +30 210 8176700