ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

2012

Το Ίδρυμα Λαμπράκη μετακομίζει | Ιούλιος 2012

Το Ίδρυμα Λαμπράκη την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 μεταφέρθηκε στην οδό Αναγνωστοπούλου 5, GR-106 73 Αθήνα (1oς όροφος).

 

 

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more