ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

2019

Προκήρυξη Θέσης Διαχειριστή /Διαχειρίστριας Προγραμμάτων - Project Manager | Νοέμβριος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε θέση

 

Διαχειριστή /Διαχειρίστριας Προγραμμάτων - Project Manager

Υποβολή αίτησης μέχρι: 10/12/2019
Τοποθεσία: Αθήνα

 

 

Η διαχείριση προγραμμάτων  βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας του Ιδρύματος Λαμπράκη και καλύπτει τους τομείς εστίασης του έργου του, οι οποίοι βάσει των καταστατικών του στόχων είναι η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση,  ο πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Περίληψη θέσης

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών της διαχείρισης προγραμμάτων (project management) και της επιτυχούς εφαρμογής τους σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης προγραμμάτων του Ιδρύματος. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking), να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του.   Η έδρα εργασίας βρίσκεται στην Αθήνα και είναι ενδεχόμενο να προϋποθέτει μετακίνηση 3-4 φορές το χρόνο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 

Αντικείμενο εργασίας

 

Ειδικότερα ο/η διαχειριστής/-στρια προγραμμάτων αναλαμβάνει να

 • συντονίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα έργα της ευθύνης του
 • κάνει απολογισμό της προόδου των έργων
 • συμμετέχει στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου του Ιδρύματος
 • συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς επιχορήγηση
 • συμβάλλει στην ανεύρεση πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων
 • συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συμβάλλοντας στο έργο τους
 • εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, συνέδρια κ.ά.
 • επικοινωνεί και συνεργάζεται με τρέχοντες ή δυνητικούς εταίρους του Ιδρύματος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών στη διαχείριση έργων (θα εκτιμηθεί επιπλέον πιστοποίηση σε project management)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, διαχείριση δικτυακού τόπου, διαχείριση social media account (θα εκτιμηθεί εμπειρία χρήσης βάσης δεδομένων και εμπειρία διαχείρισης περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο (θα εκτιμηθεί γνώση επιπλέον γλώσσας)

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στο στόχο και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Συνεργασία (σε ομάδα)
 • Δημιουργικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmposition@lrf.gr:

 • βιογραφικό σημείωμα
 • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρεται «Θέση Διαχείρισης Προγραμμάτων».

 

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν εγγράφως, οπότε και θα τους ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας, καθώς και συστατικές επιστολές από εργοδότες.

 

Η πολιτική προσλήψεων του Ιδρύματος Λαμπράκη εγγυάται τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή του δεν υπόκειται σε ενστάσεις.

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2020 | Οκτώβριος 2019

-

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη για το έτος 2020

"Πρωτοβουλία 1821 - 2021" Η ιστορία έμπνευση για το μέλλον | Οκτώβριος 2019

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, είναι ένα καθοριστικό ιστορικό γεγονός, γιατί παράλληλα με την αναγνώριση των αγώνων και των θυσιών του λαού μας δημιουργεί μία προοπτική αναστοχασμού για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της χώρας.

Η επέτειος αυτή επιβάλλει μια ολοκληρωμένη και συστηματική θεώρηση και οργάνωση των εκδηλώσεων, με συνέργειες και συνεργασίες. Έχουμε ένα ιστορικό και ηθικό καθήκον να συμβάλλουμε όλοι στον εορτασμό αυτόν με δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με βάση το τρίπτυχο Ιστορία – Δημιουργία – Εξέλιξη.

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω της ιστορίας της, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους καθώς και με τους φιλέλληνες ιδρυτές της απευθύνθηκε, με σεβασμό στο έργο και την προσφορά τους, στα ακόλουθα Ιδρύματα:  Ίδρυμα Ευγενίδου, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη,  Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ίδρυμα Λαμπράκη,  Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη,  Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ίδρυμα Ωνάση, προκειμένου να δημιουργηθεί μία εστία συναντίληψης ως προς τον εορτασμό της Εθνικής μας παλιγενεσίας.

Στην ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία, υπήρξε ανταπόκριση, γιατί όλοι θεωρούν ότι χρειάζεται να δοθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ένα παράδειγμα διαλόγου και συνεργασίας. Χρειάζεται να αναδειχθεί μέσω της Πρωτοβουλίας, ένα μήνυμα ενότητας.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε Ίδρυμα και η Τράπεζα διατηρούν τη φυσιογνωμία, την αυτονομία, τους στόχους και τις προτεραιότητες τους, καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων τους που αφορούν τον εορτασμό και συμβάλλουν ουσιαστικά και συμβουλευτικά στην προσπάθεια αυτή.

Στο εσωτερικό, σε συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς, ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και μουσικών εκδηλώσεων. Επίσης η Τράπεζα και Ιδρύματα, σύμφωνα με τους στόχους τους, θα στηρίξουν εκπαιδευτικά - ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες.

Στο εξωτερικό, σε χώρες που συνέδραμαν την Ελληνική Επανάσταση, (Γαλλία, Ελβετία, Μ.Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία αλλά και στον Καναδά), επιστημονικοί, πανεπιστημιακοί και πολιτιστικοί φορείς, προγραμματίζουν μέσω συντονιστικών επιτροπών,  διάφορες δράσεις (συναυλίες, συνέδρια, εκθέσεις, κ.α.) για να τιμήσουν την σπουδαία αυτή επέτειο, σε συνεργασία με την Τράπεζα και Ιδρύματα, στο πλαίσιο των στόχων τους.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένας ιστότοπος, όπου θα προβάλλονται οι δράσεις των Ιδρυμάτων και της Τράπεζας, καθώς και οι εκδηλώσεις στο εξωτερικό.  Ο ιστότοπος αυτός θα είναι μέσο ανάδειξης αρχείων, συλλογών και μουσειακών εκθεμάτων που αφορούν την Επανάσταση.

Ο συντονισμός και η προετοιμασία του όλου εγχειρήματος, την ευθύνη του οποίου έχει ο κ.Ιωάννης Μάνος, Σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα, γίνεται εδώ και 19  μήνες από μια ομάδα εργασίας εκπροσώπων Ιδρυμάτων και της Τράπεζας.

Το περιεχόμενο των δράσεων θα ανακοινωθεί στο τέλος του έτους.

 

                                                                                            Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2019

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2018 | Ιούνιος 2019

Ισολογισμός 2018

 

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018 | Μάρτιος 2019

-

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού 1-7 Απριλίου 2019 | Φεβρουάριος 2019

Μαθητές από όλη την Ελλάδα, με τις οικογένειες και με τους εκπαιδευτικούς τους ετοιμάζονται για δράση, σε μία εβδομάδα αφιερωμένη στον Εθελοντισμό!

 

Φέτος, για πρώτη φορά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”, που υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και το Μη-Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και η πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία “Let’s do it Greece” ενώνουμε τις δυνάμεις μας οργανώνοντας κοινή Εβδομάδα Εθελοντισμού που απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας.

 

Η Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού είναι μια εβδομάδα δράσεων από την σχολική κοινότητα, με σκοπό την εθελοντική δράση για κοινωφελή σκοπό. Ένα κάλεσμα προς όλη την κοινωνία και προς κάθε άτομο να ενημερωθεί για τον εθελοντισμό και να συμμετάσχει ενεργά.

 

Στόχος μας, η καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού μέσω βιωματικών δράσεων με κοινωφελή σκοπό που μπορούν να αναπτύσσονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά σε τέσσερις κύριους άξονες:

 • Περιβάλλον
 • Συνάνθρωπος
 • Κοινότητα
 • Φιλοζωία

Το κάθε σχολείο ή φορέας που δηλώνει συμμετοχή μπορεί να οργανώσει τη δική του δράση και να συνεργαστεί με τους εθελοντές και τους φορείς που θα λάβουν μέρος στην περιοχή του.

 

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019 | Φεβρουάριος 2019

-

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη για το έτος 2019

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more