ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2015

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 1: Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό | 2015

Το «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης» είναι εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στα σχολείο. Το υλικό αυτό έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρήση στα σχολεία.

Το υλικό αποτελείται από τρία τεύχη και έναν ιστότοπο:
 
α) Τεύχος 1: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
β) Τεύχος 2: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Δραστηριότητες - Ασκήσεις - Τεχνικές για τον Εκπαιδευτικό
γ) Τεύχος 3: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Βιβλίο για τον Μαθητή
δ) Ιστότοπος: www.noiazomaikaidrw.gr
 
Στον ιστότοπο περιλαμβάνονται:
α) το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω» καθώς και άλλο υλικό που είτε εστιάζει στην καλλιέργεια του Εθελοντισμού είτε καλλιεργεί συναφείς έννοιες,
β) βίντεο - μαρτυρίες νέων εθελοντών,
γ) ψηφιακές δραστηριότητες,
δ) φωτοθήκη,
ε) ενδεικτική κατάσταση φορέων της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα,
στ) δραστηριότητες σχολείων που παρουσιάζονται ως καλές πρακτικές,
ζ) χρήσιμοι σύνδεσμοι.
 

Σκοπός του υλικού αυτού είναι αφενός η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, αφετέρου η καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά να «νοιάζονται και να δρουν». Οι δράσεις Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης αντιμετωπίζονται ως εκφράσεις της Ενεργού Πολιτειότητας και όχι ως «καλές πράξεις». 

 

Στο τεύχος Δραστηριότητες – Ασκήσεις – Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό περιέχονται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, που προτείνεται να υλοποιηθούν με τους μαθητές. Στόχος είναι η προσέγγιση των εννοιών του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, η κατανόησή τους, η επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους και η διαφοροποίησή τους από άλλες, παρεμφερείς έννοιες, καθώς και η οργάνωση δράσεων κοινωνικής παρέμβασης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται ποικίλες δομές Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.

 

Το υλικό αυτό εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικο Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Τα συμπεράσματα από την πιλοτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία θα καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

ISBN: 978-618-82100-0-4

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης - Δραστηριότητες – Ασκήσεις. Τεύχος 2: Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό | 2015

Το «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης» είναι εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το υλικό αυτό έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρήση στα σχολεία.

Το υλικό αποτελείται από τρία τεύχη και έναν ιστότοπο:
 
α) Τεύχος 1: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
β) Τεύχος 2: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Δραστηριότητες - Ασκήσεις - Τεχνικές για τον Εκπαιδευτικό
γ) Τεύχος 3: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Βιβλίο για τον Μαθητή
δ) Ιστότοπος: www.noiazomaikaidrw.gr
 
Στον ιστότοπο περιλαμβάνονται:
α) το εκπαιδευτικό υλικό του «Νοιάζομαι και Δρω» καθώς και άλλο υλικό που είτε εστιάζει στην καλλιέργεια του Εθελοντισμού είτε καλλιεργεί συναφείς έννοιες,
β) βίντεο - μαρτυρίες νέων εθελοντών,
γ) ψηφιακές δραστηριότητες,
δ) φωτοθήκη,
ε) ενδεικτική κατάσταση φορέων της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα,
στ) δραστηριότητες σχολείων που παρουσιάζονται ως καλές πρακτικές,
ζ) χρήσιμοι σύνδεσμοι.
 

Σκοπός του υλικού αυτού είναι αφενός η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, αφετέρου η καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά να «νοιάζονται και να δρουν». Οι δράσεις Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης αντιμετωπίζονται ως εκφράσεις της Ενεργού Πολιτειότητας και όχι ως «καλές πράξεις». 

 

Στο τεύχος Δραστηριότητες – Ασκήσεις – Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό περιέχονται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, που προτείνεται να υλοποιηθούν με τους μαθητές. Στόχος είναι η προσέγγιση των εννοιών του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, η κατανόησή τους, η επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους και η διαφοροποίησή τους από άλλες, παρεμφερείς έννοιες, καθώς και η οργάνωση δράσεων κοινωνικής παρέμβασης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται ποικίλες δομές Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.

 

Το υλικό αυτό εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικο Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Τα συμπεράσματα από την πιλοτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία θα καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

ISBN: 978-618-82100-2-8 

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Δραστηριότητες – Ασκήσεις – Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Δραστηριότητες – Ασκήσεις – Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 3: Βιβλίο για το Μαθητή | 2015

Το «Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης» είναι εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το υλικό αυτό έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χρήση του στα σχολεία.

Το υλικό αποτελείται από τρία τεύχη και έναν ιστότοπο:
 
α) Τεύχος 1: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
β) Τεύχος 2: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Δραστηριότητες - Ασκήσεις - Τεχνικές για τον Εκπαιδευτικό
γ) Τεύχος 3: Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης
    Βιβλίο για τον Μαθητή
δ) Ιστότοπος: www.noiazomaikaidrw.gr
 
Στον ιστότοπο περιλαμβάνονται:
α) το εκπαιδευτικό υλικό του «Nοιάζομαι και Δρω», καθώς και άλλο υλικό που είτε εστιάζει στην καλλιέργεια του Εθελοντισμού είτε καλλιεργεί συναφείς έννοιες,
β) βίντεο - μαρτυρίες νέων εθελοντών,
γ) ψηφιακές δραστηριότητες,
δ) φωτοθήκη,
ε) ενδεικτική κατάσταση φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα,
στ) δραστηριότητες σχολείων που παρουσιάζονται ως καλές πρακτικές,
ζ) χρήσιμοι σύνδεσμοι.
 

Σκοπός του υλικού αυτού είναι αφενός η κατανόηση των εννοιών και της σημασίας του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους με την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, αφετέρου η καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά να «νοιάζονται και να δρουν». Οι δράσεις Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης αντιμετωπίζονται ως εκφράσεις της Ενεργού Πολιτειότητας και όχι ως «καλές πράξεις». 

 

Το Βιβλίο για το μαθητή περιέχει δραστηριότητες για την κατανόηση και αποσαφήνιση των εννοιών. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε έννοιας και οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Επίσης, περιγράφονται τα βήματα για τον σχεδιασμό μιας δράσης. Στη συνέχεια είναι συγκεντρωμένοι οι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά των βασικών εννοιών που εξετάζονται στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.
 

Το υλικό αυτό εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικο Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική του εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Τα συμπεράσματα από την πιλοτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία θα καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα αξιοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

ISBN: 978-618-82100-4-2

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Βιβλίο για τον Μαθητή

Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης _ Βιβλίο για τον Μαθητή

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more