ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2008

Επιχειρείστε Αγροτουριστικά | 2008

Το Ίδρυμα Λαμπράκη και η Αγροτουριστική Α.Ε., παρουσιάζουν επιτυχημένα ελληνικά παραδείγματα αγροτουρισμού, δείχνοντας το δρόμο σε κάθε κάτοικο της υπαίθρου για μια νέα επικερδή και δημιουργική δραστηριότητα.

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχουν αναπτυχθεί καλές πρακτικές αγροτουρισμού, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προσαρμογή και ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών στη χώρα μας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Tο DVD παρουσιάζει πώς Έλληνες νέοι και νέες πέτυχαν επιχειρώντας αγροτουριστικά.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more