ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2001

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών - Στο σχολείο με τις Νέες Τεχνολογίες | 2001

Θέμα της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 

ISBN 960-370-058-4

Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη σχολική Εκπαίδευση - Η ευρωπαϊκή και διεθνής πραγματικότητα | 2001

Η συγκεκριμένη έκδοση συμπυκνώνει τα αποτελέσματα πολύχρονης έρευνας του Ιδρύματος Λαμπράκη για τις εφαρμογές των Nέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις τους στα μαθησιακά πρότυπα και την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

 

ISBN 960-370-057-6

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more