ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1997

SOS Ενέργεια | 1997

«SOS Ενέργεια» - είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό CD-ROM για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις εναλλακτικές μορφές της.

Το CD-ROM έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης με την έννοια της ενέργειας ως περιορισμένου αγαθού και την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και με τις συνέπειες που έχει η χρήση της για το περιβάλλον.

 

Το έργο παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για εξοικονόμηση ενέργειας, τις οποίες μπορούν να εφαρμόζουν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή και η χρήση του βοηθά σημαντικά στη διαμόρφωση σωστής ενεργειακής συμπεριφοράς. Περιέχει κείμενο, αφηγήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, ήχο, κινούμενα σχέδια καθώς κι ένα παιχνίδι.

COΦΙΑ - Βιβλιοθήκη βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης | 1997

Η υψηλή ποιότητα της βυζαντινής Τέχνης και η πνευματικότητά της, η πολιτική και θρησκευτική ακτινοβολία του Βυζαντίου, η συνειδητή αφομοίωση των βυζαντινών θεσμών και των μορφών πολιτειακής δομής από τα βασίλεια και τις ηγεμονίες της εποχής.  Η συμβολή της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως στη διαμόρφωση της διεθνούς κοινωνίας του Μεσαίωνα. ΄Ενα πολύτιμο απόκτημα για τους καθηγητές και τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους προπτυχιακούς φοιτητές των Φιλοσοφικών Σχολών και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.
 

Πάνω από 1.000 σελίδες νεοελληνικού ιστορικού κειμένου, 1.000 σελίδες με εικόνες - αντικείμενα τέχνης - αναπαραστάσεις, 19 χάρτες, 17 μουσικά αποσπάσματα βυζαντινών κειμένων με την νεοελληνική τους απόδοση και σχόλια, 380 χρονολογικές καταχωρήσεις με τα σημαντικότερα γεγονότα στο Βυζάντιο, την Ανατολή και τη Δύση.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more