ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1996

Πορτραίτα του Βυζαντίου | 1996

"Πορτραίτα του Βυζαντίου" μια πρωτότυπη προσέγγιση του Βυζαντινού Πολιτισμού, στην αγγλική γλώσσα μέσα από δεκατρείς προσωπικότητες της Βυζαντινής Ιστορίας.

 

Ένα ψηφιδωτό στοιχείων που συνθέτουν την "εικόνα" του κάθε πορτραίτου, των ιδεολογιών, των πεποιθήσεων, του περιβάλλοντος, των ιστορικών συγκυριών, των συνηθειών και του τρόπου ζωής της εποχής. Πρωτότυπτες πηγές Βυζαντινής Γραμματείας και Τέχνης, εικόνες, επιστολές, χάρτες, βίντεο, μουσική.