ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1996

Πορτραίτα του Βυζαντίου | 1996

Τα «Πορτραίτα του Βυζαντίου» είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση του Βυζαντινού Πολιτισμού, στην αγγλική γλώσσα μέσα από δεκατρείς προσωπικότητες της Βυζαντινής Ιστορίας.

Μέσα από ένα ψηφιδωτό στοιχείων δημιουργείται η «εικόνα» του κάθε πορτραίτου, των ιδεολογιών, των πεποιθήσεων, του περιβάλλοντος, των ιστορικών συγκυριών, των συνηθειών και του τρόπου ζωής της εποχής. Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται πρωτότυπες πηγές βυζαντινής Γραμματείας και Τέχνης, εικόνες, επιστολές, χάρτες, βίντεο και μουσική.