ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΒΙΝΤΕΟ

1996

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η Αθήνα και οι Ρωμαίοι | 1996

Ο αιώνας των Αντωνίνων (96-192 μ.Χ) είναι για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εποχή ειρήνης, ακμής και ευημερίας. Η ανανεωτική πνοή της περιόδου είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Αθήνα κατά τη βασιλεία του Αδριανού.

Ο σοφός αυτός φιλέλληνας ενισχύει την πολιτιστική ακτινοβολία της ιστορικής πόλης και αναβαθμίζει το ρόλο της στην ανατολική αυτοκρατορία.

Με επίκεντρο την Αθήνα του 2ου μ.Χ. αιώνα το ταινιομάθημα παρουσιάζει όψεις της κοινωνικής ζωής και της πολιτιστικής δημιουργίας που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας και αναδεικνύει τη σημασία της για τις μετέπειτα εξελίξεις.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ιουστινιανός. Μια ιστορία σαν ψηφιδωτό | 1996

Η προσωπικότητα του Ιουστινιανού σφραγίζει τον 6ο αιώνα της βυζαντινής Ιστορίας.  

Τα μεγαλόπνοα σχέδιά του για την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι επιθετικοί και  αμυντικοί του πόλεμοι, η συγκεντρωτική εσωτερική του πολιτική, το νομοθετικό του έργο και το έργο ανοικοδόμησης και εξωραϊσμού της αυτοκρατορίας, αποτελούν το αντικείμενο του ταινιομαθήματος.

Οι ψηφιδωτές παραστάσεις, της Ραβένας κυρίως, παρέχουν το υλικό για να προβληθεί η ιστορική πραγματικότητα της εποχής και να σχολιαστεί ο τρόπος κατασκευής και η «φιλοσοφία» της τέχνης των μωσαϊκών.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Θεσσαλονίκη. Τελευταίες αναλαμπές και πτώση | 1996

Στις 29 Μαρτίου του 1430 αρχίζει η Τουρκοκρατία για μια ακόμα σημαντική ελληνική πόλη, τη Θεσσαλονίκη.

Το ταινιομάθημα «Θεσσαλονίκη: τελευταίες αναλαμπές και πτώση» χρησιμοποιώντας ως βασική πηγή την απλή διήγηση του Ιωάννη Αναγνώστη, αναφέρεται στην προέλαση του Μουράτ Β', στα καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα των Βενετών για την οχύρωσή της και τέλος στον αποκλεισμό της πόλης.
Μετά την ηρωική αντίσταση των λιγοστών και ταλαιπωρημένων κατοίκων της, η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Τούρκους.  Οι κατακτητές με αρπαγές, λεηλασίες και σφαγές καταστρέφουν την πόλη απ΄ άκρου εις άκρον.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more